Rektalsalva och suppositorier

banner-resp suppo_01

Xyloproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen (lidokain och hydrokortison) som verkar på olika sätt:

• Hydrokortison dämpar svullnaden.
• Lidokain är smärt- och klådastillande.

Xyloproct används för behandling av hemorrojder och ytliga ändtarmsirritationer hos vuxna.

Rektalsalva

AP-00233-p-800 02

Stryks på i och kring ändtarmsöppningen en eller flera gånger dagligen. Det går även bra att använda rektalsalvan vid smärtsamma tarmtömningar. Man kan använda upp till 6 gram rektalsalva per dygn. Rektalsalvan är lätt att tvätta av med vatten. Det skyddande membranet på tuben perforeras genom att skyddshatten trycks på.

Behandlingstiden bör inte överstiga 3 veckor.

 

Suppositorier

AP-0023-p-800 02

1 suppositorium förs in i ändtarmens yttersta del morgon och kväll samt vid behov efter varje tarmtömning. Suppositoriet införs med den raka änden först.

Det är viktigt att suppositoriet får ligga kvar tills det smält. Man kan använda upp till 5 suppositorier per dygn.

Behandlingstiden bör inte överstiga 3 veckor.

ANVÄND INTE
XYLOPROCT

Om du är allergisk mot lidokain, hydrokortison eller något annat innehållsämne (suppositorium: aluminiumdiacetat, zinkoxid, hårdfett och rektalsalva: aluminiumacetat, zinkoxid, cetylalkohol, stearylalkohol, makrogol) i Xyloproct.

Xyloproct rektalsalva innehåller cetylalkohol och stearylalkohol, vilka kan orsaka lokala hudreaktioner (till exempel kontakteksem).

VARNINGAR OCH
FÖRSIKTIGHET

• Hemorrojder återkommer ofta på grund av bakomliggande förstoppningsbesvär.
• Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar.
• Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Xyloproct.
• Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.
• Kontakt med ögonen skall undvikas. Efter användandet ska händerna tvättas noggrant.
• Om du har porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) bör du kontakta läkare innan behandling med Xyloproct inleds.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (specielt andra lokalbedövningsmedel eller läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet).

Läs alltid noga igenom bipacksedeln och prata med din läkare eller apotekspersonal för mer information, särskilt vid överkänslighet eller annan sjukdom.