Pinsamt att prata om hemorrojder?

Xyloproct lindrar

Köp här

Har du haft känslan av att en liten ballong sticker ut från ändtarmsöppningen?
Eller att det kliar och gör ont vid toalettbesök? Det kan vara att du har fått hemorrojder.
Men du är inte ensam – ungefär en tredjedel av befolkningen har dessa besvär.

XYLOPROCT LINDRAR BESVÄREN
Köp här

Hemorrojder är svullna blodkärl kring ändtarmsöppningen. De delas in i inre hemorrojder som är innanför ändtarmsöppningen och yttre, när utbuktningen finns under huden vid ändtarmsöppningen. Är hemorrojderna stora kan de komma ut vid ändtarmsöppningen (så kallade «prolaberande interna hemorrojder»).

Hemorrojder uppstår oftast i samband med ökat tryck i blodådrorna i ändtarmsöppningen som kan förekomma i samband med:

• Trög mage och förstoppning
•  Kraftig diarré
•  Tungt kroppsarbete eller träning (tex. tung styrketräning)
•  Graviditet

SYMPTOM

Hemorrojder som är små ger nödvändigtvis inte några direkta symptom, men när hemorrojderna blir större kan de ge symptom som blödning, irritation, klåda och smärta. Blödningar är vanliga och märks oftast först som friskt rött blod på toalettpappret.

En del upplever att hemorrojderna «buktar» ut ur ändtarmen, och de kan ge ett sekret av slem, som ibland är blandat med rester från avföringen. Detta kan ge irritation och klåda i ändtarmsöppningen eftersom man vid dessa fall kan få hudflikar som är svåra att hålla rena.   

Andra beskriver en känsla av att man inte får tömt hela tarmen när man är på toaletten. Och att det kan läcka gaser och avföring eller slem utan att du kan hindra det.  

Eftersom det normalt inte skall komma blod från tarmsystemet bör du kontakta sjukvården om detta sker. En läkare kan göra nödvändiga undersökningar för att utesluta annan sjukdom än hemorrojderna.

BEHANDLING

Lite beroende på vad du uppfattar som orsaken till hemorrojderna kan du försöka olika behandlingar själv. Exempel är:

• Regelbunden fysisk aktivitet
• Undvik förstoppning genom att dricka mycket vätska eller äta en fiberrik kost (eller ta fibertillskott)
• Undvik att trycka länge för att få ut avföring när du är på toaletten
• Undvik tunga lyft och långvarigt stående

LÄKEMEDEL

Det finns flera krämer, salvor och suppositorier (stolpiller) mot hemorrojder som du kan köpa på apoteket. Vid förstoppning eller trög mage kan du eventuellt försöka behandla dessa tillstånd med milda avföringsmedel.

Mer specifik hemorrojdbehandling finns i form av lokalbehandling med kräm eller stolpiller. Ett av dessa är det receptfria läkemedlet Xyloproct (lidokain + hydrokortison):

Xyloproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen (lidokain och hydrokortison) som verkar på olika sätt:

• Hydrokortison dämpar svullnaden.
• Lidokain är smärt- och klådastillande.

Xyloproct används för behandling av hemorrojder och ytliga ändtarmsirritationer hos vuxna.Rektalsalva:
Stryks på i och kring ändtarmsöppningen en eller flera gånger dagligen. Det går även bra att använda rektalsalvan vid smärtsamma tarmtömningar. Man kan använda upp till 6 gram rektalsalva per dygn. Rektalsalvan är lätt att tvätta av med vatten. Det skyddande membranet på tuben perforeras genom att skyddshatten trycks på.


Suppositorier:
1 suppositorium förs in i ändtarmens yttersta del morgon och kväll samt vid behov efter varje tarmtömning. Suppositoriet införs med den raka änden först.

Det är viktigt att suppositoriet får ligga kvar tills det smält. Man kan använda upp till 5 suppositorier per dygn.

Behandlingstiden bör inte överstiga 3 veckor.

ANVÄND INTE
XYLOPROCTOm du är allergisk mot lidokain, hydrokortison eller något annat innehållsämne (suppositorium: aluminiumdiacetat, zinkoxid, hårdfett och rektalsalva: aluminiumacetat, zinkoxid, cetylalkohol, stearylalkohol, makrogol) i Xyloproct.

Xyloproct rektalsalva innehåller cetylalkohol och stearylalkohol, vilka kan orsaka lokala hudreaktioner (till exempel kontakteksem). 

VARNINGAR OCH
FÖRSIKTIGHET

• Hemorrojder återkommer ofta på grund av bakomliggande förstoppningsbesvär.
• Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar.
• Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Xyloproct.
• Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.
• Kontakt med ögonen skall undvikas. Efter användandet ska händerna tvättas noggrant.
• Om du har porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) bör du kontakta läkare innan behandling med Xyloproct inleds. 

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (specielt andra lokalbedövningsmedel eller läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet).

Läs alltid noga igenom bipacksedeln och prata med din läkare eller apotekspersonal för mer information, särskilt vid överkänslighet eller annan sjukdom.

ANDRA BEHANDLINGSMETODER

Vid de tillfällen där självbehandling t.ex. med olika läkemedel inte är tillräckligt kan eventuellt andra behandlingsmetoder
såsom förband, injektioner eller kirurgi användas enligt läkarens bedömning.


PROGNOS

Många kan ha långa perioder helt utan symptom eller besvär, men dessvärre är tillståndet ofta kroniskt och kommer tillbaka. Hemorrojderna kan komma tillbaka när som helst efter man fått en minskad motståndskraft i ändtarmen som kan triggas av ökat tryck i blodådrorna i och vid ändtarmsöppningen.

Vid långvariga besvär rekommenderar vi dig att ta kontakt med läkare.


XYLOPROCT LINDRAR
Köp här
RAPPORTERA BIVERKNINGAR

Om du får biverkningar medan du använder Xyloproct, avsluta behandlingen
och kontakta läkare eller apotekspersonal så fort som möjligt.

Biverkningar bör rapporteras. Formulär och information hittar du på   
https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel

För rapportering av biverkningar och produktklagomål direkt till Aspen om produkter från Aspen Pharma Trading Ltd
som är registrerade i Sverige, kontakta oss via e-mail: 
pharmacovigilance@dra.fi  (biverkningar)/ Complaints@aspengl.com  (produktklagomål) 
eller ring oss på telefon: +46 856642572 eller gratisnummer: 0200883595.

För all annan kontakt, vänligen skriv till: aspennordic@aspenpharma.eu
KONTAKTA OSS

Denna webbplats har utvecklats av Aspen Pharma Ireland, svenska filialen, i syftet att tillhandahålla information om Xyloproct.

Informationen på denna sida är avsedd som allmän information och riktar sig endast till den svenska publiken.
Be alltid din läkare eller annan lämplig vårdpersonal om råd innan du tar ett läkemedel.

För mer information om produkter från Aspen Pharma Trading Ltd som är registrerade i Sverige, kontakta oss via
e-mail: 
aspennordic@aspenpharma.eu eller ring oss på telefon: +46 856642572 eller gratisnummer: 0200883595