Rapportera biverkningar

Om du får biverkningar medan du använder Xyloproct, avsluta behandlingen och kontakta läkare eller apotekspersonal så fort som möjligt.

Biverkningar bör rapporteras. Formulär och information hittar du på https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel

För rapportering av biverkningar och produktklagomål direkt till Aspen om produkter från Aspen Pharma Trading Ltd som är registrerade i Sverige, kontakta oss via e-mail:
pharmacovigilance.finland@pharmalex.com  (biverkningar)/ Complaints@aspengl.com  (produktklagomål)
eller ring oss på telefon: +46 856642572 eller gratisnummer: 0200883595.

För all annan kontakt, vänligen skriv till: aspennordic@aspenpharma.eu